SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow

 

Volnočasové aktivity

Aktivity v Domově Slunovrat podporují udržení a růst schopností a dovedností klientů, zlepšují jejich soběstačnost dle individuálního stavu, pomáhají posilovat jejich psychickou i fyzickou kondici a také zprostředkovávají společenský kontakt s okolím, jak v rámci domova, tak mimo něj.

Cílem aktivizačních činností je pomáhat lidem žít plnohodnotný život s  ohledem na jejich fyzické i psychické možnosti a s přihlédnutím na jejich individuální potřeby.

Na každém ze tří pobytových úseků pracuje jedna aktivizační pracovnice, která plánuje a zajišťuje níže uvedené aktivity. Na těchto aktivitách se podílejí také pracovníci v přímé péči.

Aktuální měsíční harmonogram volnočasových akcí, které se uskuteční mimo standardní pravidelný režim volnočasových aktivit, si můžete prohlédnout v záložce aktuality

 

 

Skupinové aktivity:

-     muzikoterapie, zpívání

-     trénink paměti, kognitivní cvičení

-     kondiční cvičení, dechová cvičení

-     společenské hry

-     tvořivá dílna

 

 

Individuální aktivizace:

-     předčítání knih

-     MP3 audioknihy

-     základy práce na PC

-     rozhovory, povídání, vyprávění

-     speciální cvičné tabulky pro cvičení kognice

-     speciální počítačový program pro cvičení kognice

-     nabídka procházek po okolí, návštěva blízké knihovny, obchodů v okolí a nákupních středisek, aj.

 

Pravidelné měsíční kulturní a společenské akce:

·     Kavárnička (do programu jsou také zapojeni naši uživatelé se svými náměty, přednesem poezie, vyprávěním příběhů, čtením korespondence, hrou na foukací harmoniku nebo klavír aj.)

·     Pečení (např. příprava pohoštění na Kavárničku i pro jiná oddělení, dle ročního období, svátků, apod.)

·     Oslavy narozenin (společně nebo individuálně podle přání uživatele)

 

Příležitostné aktivity v Domově Slunovrat:

·     Karaoke show

·     Zábavné akce s živou hudbou

·     Pěvecké a divadelní představení

·     Sportovní odpoledne

·     Tradiční trhy (vánoce, velikonoce)

 

Příležitostné aktivity mimo Domov Slunovrat:

·     Výstavy (Dům umění)

·     Výlety, vycházky

·     Karaoke show

·     Čtení ze šuplíku, přednášky

·     Kavárny a Kafárny

 


Každý týden v sobotu a také první pátky v měsíci možnost katolické bohoslužby v kapli našeho Domova Slunovrat.

Každý uživatel má určeného klíčového pracovníka, který také v rámci individuálního plánování naplňuje potřeby a přání konkrétního uživatele.

V rámci poskytování aktivizace prožíváme pocit partnerství, jsme obohaceni vzájemnou výměnou zkušeností.

 

 
 

 


  

Ostrava!!!

 

Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

 

ADRA

Virtuální prohlídka

Certifikát Bazální stimulace

Cena pro Domov Slunovrat