SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow SlideShow

 

Veřejný závazek – domov pro seniory

Poslání

Domov Slunovrat v Ostravě poskytuje pobytovou službu seniorům nebo dospělým osobám se sníženou soběstačností, které potřebují sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči, zejména z důvodu věku.

Naše služba poskytuje

-     ubytování, včetně úklidu, údržby, praní, žehlení a drobných oprav prádla

-     celodenní stravování včetně možnosti výběru diet

-     pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-     aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti

-     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-     ošetřovatelskou péči

-   duchovní péči

 

Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena

Služba je určena osobám starším 55 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

-     jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

-     s akutním infekčním onemocněním

-     s akutní závislostí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití

-     s duševním onemocněním

-     které by závažným způsobem nedodržovaly pravidla organizace

 

Cíle poskytované služby

·      Udržet a podporovat soběstačnost uživatelů a v co nejvyšší míře zachovat jejich stávající stav.

·      Rozvíjet individuální schopnosti a zájmy uživatelů pomocí aktivizační, sociálně-terapeutické činnosti, rehabilitací a kontaktu s blízkými osobami.

 

Zásady poskytované služby

·      Respektování individuálních potřeb každého člověka.

·      Zásada týmové práce a odbornosti.

·      Zachování diskrétnosti.

·      Rovný přístup ke všem bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či náboženské vyznání.

·      Respektování soukromí uživatele a zachování intimity.

 

Kapacity služby je 68 osob.

 

 

 

 
 

 


  

Ostrava!!!

 

Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

 

ADRA

Virtuální prohlídka

Certifikát Bazální stimulace

Cena pro Domov Slunovrat